Suzuki methode

De Suzuki methode

Op dit moment volg ik een opleiding tot Suzuki docent piano bij Huub de Leeuw (vanaf februari 2020).
Vanaf september 2021 geef ik alleen nog via deze methode pianoles.
Een beschrijving van de methode.

 

De Suzuki methode is ontwikkeld door de Japanse altviolist Shinichi Suzuki (1898-1998).

De Suzuki methode wordt ook wel “de Moedertaal methode” genoemd.

De gedachtegang van Suzuki was:
Kinderen leren allemaal moedertaal spreken.
Wat als ze op dezelfde manier muziek leren spelen?

Je moedertaal leer je door veel te luisteren, veel na te doen en te herhalen.
Het is belangrijk om aandacht en waardering te krijgen uit je omgeving.

Suzuki zei: ‘ieder kind heeft talent’
Het belangrijkste doel was om het hele kind te ontwikkelen door de muziek.
Met muziek ontwikkel je de sensibiliteit van kinderen: de zintuigen, het gevoelsleven, luisteren naar een mooie toon, luisteren naar je gevoel.

In de huidige maatschappij wordt vooral aandacht gevestigd op kennis wordt ontwikkeld maar de belangrijkste aandacht.
Door ook de sensibiliteit te ontwikkelen kinderen een extra waarde mee die je leven completer en mooier maken.

 

De principes van de Suzuki-methode:

. Je kunt op zeer jonge leeftijd beginnen: vanaf 4 jaar.
Ook bij ouderen en volwassenen werkt de Suzuki methode.

. Er is een nauwe samenwerking tussen de docent, het kind en de ouder.
De ouderrol is erg belangrijk.
De ouder is bij de les aanwezig.
In het begin krijgt de ouder les en mag het kind kijken en luisteren.

. Met kleine verbeteringen voorruitgaan.

. Veel herhalen.

. In een positieve en omgeving leren spelen.

.Leren door luisteren en nadoen.
Notenlezen komt net als met het leren van een taal later.

. Veel aandacht voor houding, techniek, balans en een mooie toon.

. Elke dag luisteren naar de CD waar alle te leren liedjes opstaan.

 

 

Wat heb je thuis nodig voor de pianoles?

. Een echte piano.
De toucher en toon zijn belangrijk.
De docent kan adviseren bij de aanschaf van een piano.

. Een goede kruk:
een in hoogte verstelbare pianobank of pianostoel (Beethoven stoel).
Geen ronddraaiende pianokruk.

. Voetplaten ter ondersteuning van de goede zithoogte

Luister CD’s van Suzuki (Kataoka).
Piano boek van Suzuki.